Indien u nieuw vastgoed heeft gekocht, of als nieuwe gebruiker in een gebouw komt, is het van belang te weten welke installaties dit gebouw bevatten.

EPBD Keuring is gespecialiseerd in het inventariseren, inspecteren en optimaliseren van uw gebouwgebonden installaties.

Wij kunnen een 0-meting verrichten op uw gebouw. Alle gebouwgebonden installatiecomponenten worden geïnventariseerd en conform de NL-SFB codering vastgelegd in een installatie cartotheek.
Indien gewenst kan van alle installatiecomponenten de status worden vastgesteld middels de NEN 2767 methodiek.
Met deze gegevens kunnen we de toekomstige kosten aan uw gebouwgebonden installaties in een meerjarenplanning verwerken. Hierdoor weet u welke investeringen verspreid over een aantal jaren moet budgetteren.
Ook is het mogelijk om met de installatie cartotheek een bestek uit te schrijven zodat u uw onderhoudswerkzaamheden kan tenderen.

U als gebouwgebruiker weet hoe belangrijk een optimaal binnenklimaat is!

Indien u veel klachten krijgt over het binnenklimaat is er vaak een probleem met uw klimaat installatie. Heijne Installatie Management kan als onafhankelijke partij een klachtenonderzoek starten welke onderbouwd wordt door metingen aan uw installaties. Middels het opgestelde rapport kan de klacht gericht aangepakt worden. Het is ook mogelijk de oplossing van de klacht onder beheer van EPBD Keuring te laten uitvoeren.

Wilt u het onderhoud aan uw technische installaties uitbesteden, maar heeft u niet de expertise en tijd?

EPBD Keuring kan u ontzorgen op het gebied van onderhoudsaanbesteding, contracten en bijbehorend contractmanagement.

Of u nu het onderhoud wilt aanbesteden, of uw bestaande contract(en) wilt aanpassen, wij kunnen het juiste onderhoudsplan voor uw installaties opstellen. Tevens kunnen wij uw bestaande contracten controleren en indien gewenst de afgesproken KPI’S van uitbesteed onderhoud en/of de status van uw installatie nazien.

Is uw installatie aan renovatie toe?

EPBD Keuring kan u adviseren over uw renovatie.

Een goed werkende installatie is veilig, zuinig en draagt bij aan een comfortabele leef- en werkomgeving. Daar heeft u als eigenaar, beheerder of gebruiker baat bij.
EPBD Keuring heeft ruime ervaring in het ontwerpen en het adviseren over installaties, voor zowel nieuwbouw-, renovatie- of verduurzamingsprojecten. Of het nu gaat om conventionele of innovatieve duurzame systemen, bij ons bent u aan het juiste adres.