Volgens de nieuwe EPBD-aircokeuring moet u eens in de 5 jaar uw airconditioningsysteem laten keuren. Deze verplichting geldt voor airconditioningsystemen met een koelvermogen op gebouwniveau van meer dan 12 kW. Voor u als gebouwbeheerder levert dit belangrijke voordelen op na het nemen van de voorgestelde energiebesparende maatregelen: kostenbesparing door minder energieverbruik en meer comfort voor de gebruikers van uw gebouw door een optimaal werk- en verblijfsklimaat.

De EPBD keuring moet op onafhankelijke wijze worden verricht. Teneinde de benodigde onafhankelijkheid en objectiviteit van de deskundige te bereiken, moet de keuring worden uitgevoerd conform de beschreven methodiek welke is vast gelegd in bijlage V van de Staatscourant 2013 nr. 32499 !

Het nemen van energiebesparende maatregelen na de verplichte EPBD-keuring is goed voor het milieu en bespaart u al snel 10% tot 30% op de jaarlijkse energiekosten. De kosten van een keuring zijn daardoor snel terugverdiend. Bovendien heeft u 5% tot 35% minder kans op storingen en kunnen gebruikers van uw gebouw veiliger, gezonder en comfortabeler werken. Met deze verplichte keuring geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD).
Deze richtlijn verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Doel: 20% minder CO2-uitstoot en 20% energiebesparing in 2020.

epbdkeuring .eu is als onafhankelijke partij objectief en zal uw installaties keuren vanuit het perspectief energie niet onnodig te verbruiken en geeft adviezen omtrent optimalisaties aan uw klimaatsysteem.

epbd

epbdkeuring.eu verzorgt de verplichte Aircokeuring voor alle klasse’s.

Wij kunnen deze keuring aanvullen met een scan voor overige besparingsmogelijkheden aan uw gebouw of gebouwgebonden installaties.

epbdkeuring.eu kan u persoonlijk informeren over de verplichte Aircokeuring. Neem gerust contact met ons op!

EPBD Rapport

epbdkeuring.eu verzorgt de verplichte Aircokeuring voor alle klasse’s.

Wij kunnen deze keuring aanvullen met een scan voor overige besparingsmogelijkheden aan uw gebouw of gebouwgebonden installaties.

epbdkeuring.eu kan u persoonlijk informeren over de verplichte Aircokeuring. Neem gerust contact met ons op!