Inventarisatie (0-Meting)

De 0-meting inclusief inventarisatie wordt gebruikt om de gebouwgebonden installaties in beeld te krijgen. Eventueel kan de 0-meting worden uitgebreid naar de mogelijke onderhoudsactiviteiten die noodzakelijk zijn om het gebouw met zijn installaties weer in de juiste conditie te krijgen.

U krijgt een duidelijk beeld welke installaties zich in uw gebouw bevinden en de staat van deze installaties.
Tijdens deze 0-meting worden alle installaties conform de NL-SFB codering vastgelegd in een inventarisatie rapport. Dit rapport kan tevens als installatie cartotheek worden gebruikt indien u het onderhoud aan de installaties wilt aanbesteden. Heijne Installatie Management kan een bestek conform uw wensen uitschrijven zodat u direct met de aanbesteding kunt starten.

Tijdens deze 0-meting is het ook mogelijk direct de status conform de NEN 2767 conditiemeting vast te leggen. Hiermee heeft u goed in beeld wat de condities van uw installaties zijn en wat eventueel noodzakelijk is om deze weer in de gewenste conditie terug te brengen.

Epbdkeuringen kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden betreffende de 0-meting! Neem gerust contact met ons op!

NEN 2767 Inspectie

De NEN 2767 zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle gebouwgebonden installaties. Door middel van conditiescores maakt u gemakkelijk vergelijkingen tussen de verschillende onderhoudstoestanden van objecten. Zo heeft u met de resultaten inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico’s en kunt u meerjarenonderhoudsplanningen opstellen. Kortom, met deze norm kunt u de kwaliteit waarborgen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de staat van uw installaties is een statusbepaling conform de NEN 2767 een juiste inspectie. De meetwijze wordt per object vastgelegd in een matrix. Het uiteindelijke rapport geeft een goed beeld van de status per object en kan vertaald worden naar een meerjarenonderhoudsplan.

Epbdkeuringen verzorgt de NEN 2767 inspecties voor al uw gebouwgebonden installaties! Neem gerust contact met ons op!

NEN 3140 Keuring

In elke organisatie maakt men gebruik van elektriciteit. Als directie en veiligheidsverantwoordelijke
denkt u natuurlijk direct aan de elektrotechnische installatie en het machinepark. Maar vergeet
de groepenkast of stopcontacten niet! Ook hier kunnen medewerkers letsel oplopen door
een elektrische schok, brand of ontploffing. Werken met elektra brengt risico’s met zich mee,
die de bedrijfsvoering in gevaar brengen. De NEN 3140 inspectie maakt deze risico’s inzichtelijk.

Epbdkeuringen verzorgt de NEN 3140 inspecties voor al uw gebouwgebonden installaties! Neem gerust contact met ons op!

Meerjaren onderhoudsplan

Een meerjarenonderhoudsplanning (MOP) is een langetermijnplan voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan uw installaties.

Op tactische en operationeel niveau geeft een MOP inzicht in:

  • het verkrijgen van een onderhoudsnoodzaak van het vastgoed bij voortdurend gebruik.
  • het verkrijgen van een financieel inzicht in het onderhoud.
  • het verkrijgen van inzicht in de onderhoudsachterstand vaak met kostenoverzicht (er is dan nog geen MOP, de MOP moet inzicht geven in achterstand en mogelijkheden bieden deze weg te werken.
  • het verplaatsen van de kosten voor het onderhoud naar het meest geschikte tijdstip om het onderhoud te plegen.
  • het voorkomen van (te veel) verstoring van het primaire bedrijfsproces door het onderhoud op een strategisch moment uit te voeren.

Op een strategisch niveau geeft een MOP inzicht in:

Het moment en de kostprijs van onderhoud;
De werklast die gepaard gaat met het onderhoud;
Het resultaat van toegepaste onderhoud;
De financiële randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om bedrijfseconomisch het best onderhoud te plannen en uit te voeren.

Epbdkeuringen kan u verder informeren hoe een meerjarenbegroting tot stand kan komen. Neem gerust contact met ons op!

Verwarmingsverdeler

Luchtbehandeling met DX Koeling

CV Ketels