heijneinstallatiemanagement.nl

Heijne Installatie Management en Kroon Inspecties

Sinds de invoering van de wettelijke airco keuring (EPBD=Energy Performance of Buildings Directive) hebben Heijne Installatie Management en Kroon Inspecties, meer dan 400 gebouwen EPBD gekeurd in alle voorkomende soorten. Vooraf of tijdens deze keuringen worden er veelal vragen gesteld over het hoe en waarom van de verplichte EPBD keuring.

Om hier duidelijkheid over te geven hebben we deze website beschikbaar gesteld waar we één en ander uitleggen over de verplichtingen van EPBD plichtige gebouwen. Mocht u na het lezen van deze website nog met vragen blijven zitten, dank kunt u altijd contact met ons opnemen en zullen wij onze uiterste best doen om uw vraag te beantwoorden.

Krron inspecties

Onze Visie:

Met het steeds schaarser worden van gekwalificeerd personeel in de techniek word het voor bedrijven steeds moeilijker zich te blijven specialiseren op alle voorkomende disciplines, hierdoor word men genoodzaakt bepaalde disciplines elders onder te brengen. Met deze wetenschap is epbdkeuring.eu ontstaan en specialiseert zich met name op inspecties en keuringen aan alle voorkomende klimaatinstallaties.

Onze Missie:

“Het ontzorgen van de installateur, Vastgoedeigenaar of Beheerders op het gebied van keuringen en inspecties aan alle voorkomende klimaat installaties in utiliteitsgebouwen”. Met dit ontzorgen garanderen wij dat uw installatie op het best haalbare rendement functioneert, of wij informeren over mogelijke investeringen met duidelijke terugverdientijden zodat besluiten zorgvuldig kunnen worden genomen.

Onze keuringen en inspecties:

  • EPBD keuringen
  • NEN2767 conditiemeting
  • 0- metingen
  • Opstellen installatie carthotheek volgens NL-SFB methodiek
  • NEN3140 elektrotechnische installaties

Wij helpen u graag met onze expertise.

epbdkeuring.eu richt zich met name op het inspecteren en keuren van gebouwgebonden installaties. daarnaast verzorgen wij het technisch beheer van, en advies voor, (klimaat-) installaties in gebouwen. Omdat tegenwoordig alle gebouwen met hun bijbehorende installaties moeten voldoen aan diverse eisen is het noodzakelijk dat deze installaties geïnspecteerd worden. Vanuit deze inspecties krijgt de klant informatie over de status van zijn installaties. Dit is belangrijk voor een gebouweigenaar of gebouwgebruiker. Het is van belang inzicht te hebben in het energieverbruik, de kwaliteit van het binnenmilieu, het verval van de installaties en de toekomstige investering voor vervanging of verbetering.

epbdkeuring.eu is de juiste partij voor installateurs, gebouweigenaren, gebouwgebruikers en gebouwbeheerders op dit gebied.

Kijk eens naar de verschillende diensten die Heijne Installatie Management u kan aanbieden.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op!